Πρόσκληση στη ψηφιακή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου BIOWASTE

Ο Δήμος Κατερίνης (Συντονιστής Εταίρος του έργου BIOWASTE), σας προσκαλεί στην ψηφιακή εκδήλωση με τίτλο:

Τα αποτελέσματα του έργου BIOWASTE: Χρήση Συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» και Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών για τη διαχείριση βιο-αποβλήτων σε Τουριστικές Περιοχές

Τη Δευτέρα 23.11.2020, 10:00-13:15, μέσω ZOOM

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

Διαβάστε περισσότερα και εγγραφείτε εδώ

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VB Balkan Mediterranean 2014-2020 και η εκδήλωση εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries


Municipality of Katerini (Lead Beneficiary and Coordinator of BIOWASTE project) invites you to the digital event:

The results of BIOWASTE project: Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas

Monday 23.11.2020, 10:00-13:15, ZOOM platform

The Mayor of Katerini

Konstantinos Koukodimos

For more information and registration press here

The project is implemented under the Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014-2020 Programme and the event is joining the European Week for Waste Reduction

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries